Samarbejder

Kirke-skoletjenesten
Samarbejde mellem alle menighedsrådene i provstiet, som omfatter Gribskov og Halsnæs kommuner. For ønske om Kirke-skoletjenestens vedtægt, kontakt provstikontoret på tlf. 4839 1599.

Områdeorganistordningen
Samarbejde mellem provstiets menighedsråd i Gribskov kommune. For ønske om Områdeorganistordningens vedtægt, kontakt provstikontoret på tlf. 4839 1599.