Om provstiet

Velkommen til Frederiksværk Provsti

Frederiksværk Provsti omfatter Gribskov og Halsnæs kommuner.
Provstiet har 18 menighedsråd, hvoraf 5 er beliggende i Halsnæs kommune og 13 i Gribskov kommune. Provstiet har ca. 25 præster, 18 sogne,  19 kirkegårde, 20 kirker og en Kirke-skole tjeneste. Derudover en Områdeorganistordning i Gribskov kommune.

Pr. 1. januar 2022 boede der i alt 72.314 personer i Gribskov og Halsnæs kommuner. Her af var 54.683 personer medlemmer af folkekirken, svarende til 75,6 % af befolkningen.
På hjemmesiden kan findes informationer om provstiudvalgets og provstens virksomhed. Der findes en liste over provstiets kirker, præster og kirkekontorer, med link til sognenes hjemmesider, hvor sådanne findes.

Der er henvisninger til menighedsrådene, hvor kontakt-oplysninger på formænd og regnskabsførere samt menighedsrådenes officielle e-mail adresser findes.
Endeligt kan man læse om nyt fra provstiet, samt finde referater af åbne provstiudvalgsmøder inden for de seneste 12 måneder.