Provsten

Sophie Juel er fra 1. maj 2022 udnævnt som ny provst i Frederiksværk Provsti. 

Sophie kommer fra et embede som sognepræst(kbf) i Vipperød Sogn ved Holbæk og har tidligere været præst i Nordborg og Oksbøl sogne på Als. Sophie er født og opvokset i Rungsted Kyst.


Provstiet om omfatter alle sogne i Gribskov Kommune og Halsnæs Kommune.
Ud over provsteembedet er provsten samtidig sognepræst i Helsinge-Valby pastorat, Gribskov kommune. Provsteembedet er geografisk placeret i Helsinge pastorat.

Provstikontoret er beliggende på Frederiksborgvej 4 st., 3200 Helsinge, hvor provsten vil være at træffe efter aftale. 

Se mere på vores side på Provsti.dk/frederiksvaerk