Regnskaber

Provstiets kirkekassers regnskaber

Fra og med budget 2015 kan provstiets kirkekassers regnskaber findes på sogneportalen på www.sogn.dk. Find dit sogn. Vælg herefter "Økonomi".
På www.provsti.dk kan du ligeledes finde provstiudvalgskassens regnskab.